عاشقانه برای عشقم

عاشقانه برای عشقم
ورود شما به عاشقانه برای عشقم را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

نويسندگان
علی بابازاده
موضوعات وب
دانلود(۱٢)
آهنگ(۱٢)
عکس(٧)
بهار(٥)
دانلود آهنگ(٥)
گزارش(٤)
آهنگ جدید(٤)
هنر(٤)
موزیک(٤)
تصاویر(۳)
دولت(۳)
المپیک(۳)
خبر(۳)
جدید(٢)
درمان(٢)
بیماری(٢)
ایران(٢)
فوتبال(٢)
کتاب(٢)
تیم(٢)
الف(٢)
بدن(٢)
رژیم(٢)
تتلو(٢)
واکنش(٢)
ریو(٢)
پونک(٢)
امیر تتلو(٢)
نیوز(٢)
بهار نیوز(٢)
دانلود کتاب(٢)
میگنا(٢)
مسعود صادقلو(۱)
وارث(۱)
بهار خبر(۱)
به گزارش(۱)
مثل شیر(۱)
حامد همایون(۱)
آهنگ جدید حامد همایون(۱)
دانلود آخر شب(۱)
آهنگ همایون(۱)
سیروان(۱)
اردلان طعمه(۱)
حالم بده(۱)
مهدی احمدوند(۱)
مهدی جهانی(۱)
آلامتو(۱)
مگه(۱)
داعش(۱)
گرام(۱)
موزیک جدید(۱)
علیشمس(۱)
غذایی(۱)
نود(۱)
متن آهنگ(۱)
یوفا(۱)
خسروی(۱)
فال روزانه(۱)
دانلود موزیک(۱)
بازیکن(۱)
کتاب خوانی(۱)
نیمه گمشده(۱)
پزشکی و سلامت(۱)
شکم(۱)
دفاع(۱)
قاب عکس(۱)
آخر قصه(۱)
شادمهر(۱)
لاغری(۱)
میهن(۱)
متن(۱)
تنهام(۱)
خبری(۱)
نقل(۱)
مگه میشه(۱)
خرید کتاب(۱)
فیلم(۱)
اخبار(۱)
مرگ(۱)
هاشمی(۱)
غذا(۱)
اقتصاد(۱)
آمریکا(۱)
کنکور(۱)
بازیگر(۱)
همایون(۱)
جهان(۱)
رفسنجانی(۱)
کشور(۱)
آلمان(۱)
گوشی(۱)
بلاگ(۱)
تبلیغاتفورس ماژور (قوه قاهره) Force Majeure

 

 

 • فورس ماژور (قوه قاهره) Force Majeure

  فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است .
  در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام ومعنی خاص است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .


  بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .
  در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است :
  حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
  معنی عام مذکور دراین تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده ازکتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران ) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتیکه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .
  در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بکار می روند  هرچند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .
  فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا» متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .
  در « کامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بکار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا درکشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند که کم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است. وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور معتقد می نمایند نیز بکار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذکر می کنند . در فرهنگ حقوقی « بلاکس» دراین باب چنین می خوانیم :
  فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی که بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد ،غیر قابل اجرا باشد .

  مواردی از فورس ماژور: انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند که معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور ذکر می شوند.

  الف. انقلاب و شورش های مردمی

  در عمل دولتها وآرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده وعدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایی پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی وغیره» دیده می شود. در این بخش به مکاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است که درآنها انقلاب وشورشهای مردمی به عنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به جان یا مال بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مذکور، اعلام شده است. و نیز درهمان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی در بین المللی»، از آرای متعدد صادره از دادگاههای داوری وکمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده که برخی ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها وشورشهای مردمی است. متأسفانه گزارش مذکور متضمن تحلیل یا نتیجه گیری جامعی از آرای بین المللی نیست و فقط به شرح مختصری درباره آرا ونقل بخشی از آنها اکتفا کرده است.

  پروفسور روسو به استناد آرای بین المللی و به ویژه دو رأی مذکور، سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک وقواعدی برای آنها به شرح زیر ذکر می کند:

  ۱. خسارات ناشی از خود نبرد:

  به طور کلی رویه قضائی بین المللی دراینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می پذیرد وآن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می کند.

  ۲. خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی:

  به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی که از حدود مقرر برای تکالیف وتحمیلات بدون غرامت تجاوز کند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت درجلوگیری ازاعمال زیان آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت آن خواهد بود. ازجمله اعمالی که به موجب رویه قضایی مسئولیت دولت را باعث می شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی وتاراج اموال بیگانگان است.

  ۳. خسارات ناشی از اقدامات شورشیان:

  دراین خصوص، رویه قضایی بین المللی بین موردی که انقلابیون پیروز نشده و موردی که آنان پیروز شده باشند فرق می گذارد.

  درموردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز نشده باشند دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرضی که انقلابیون پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضایی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می شناسد.

  ب. اعتصاب:

  در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براینکه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد.

  حادثه ای که فورس ماژور تلقی می شود که غیر قابل اجتناب  وبه تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد . در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود وهیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست . درحقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح ودرحقوق فرانسه ، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره می کند .
  در حقوق فرانسه گفته می شود مقصود ازعدم امکان دراین باب ، عدم امکان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی . یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد ، نه فقط برای متعهد وناشی از وسائل وامکانات ضعیف او.

  درحقوق آمریکا نیز ظاهراً همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضی از آرا،اعلام شده است که اعسار یا ورشکستگی متعهد که از موارد عدم امکان شخصی است ، موجب برائت اونخواهد بود . ولی دربعضی ازنظامهای حقوقی، عدم امکان نسبی هم ممکن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده ۲۷۵ قانون مدنی عدم امکان شخصی و نسبی را در صورتیکه منتسب به شخص متعهد وقابل پیش بینی در زمان عقد نباشد ، در حکم عدم امکان مطلق می داند . گزارش دبیرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بین الملل هم نظریه ای راکه عدم امکان مطلق وعینی را شرط تحقق فورس ماژور می داند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد ، افراطی تلقی می کند. عدم امکان ممکن است فیزیکی باشد، مانند موردی که سیل و زلزله وجنگ مانع اجرای تعهد می شود ،یا حقوقی ، مانندعدم امکان ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالکیت یا ملی کردن شرکت متعهد .
  به هرحال صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست . حتی در موردی که به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نیست، هرچند ممکن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری که نظریه « تغییر اوضاع واحوال » یا «دشواری»یا « عدم پیش بینی » یا فراستریشن نامیده می شود ، استناد کند .
  دوم . حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد :
  درحقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیر قابل پیش بینی باشد، چه، در صوریتکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب ازآن اتخاذ کند ودرنهایت باید ازعقد قرارداد خودداری نماید . پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت ازمتعهد نخواهد شد .
  البته غیر قابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست که حادثه قبلاً هیچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثی که تازگی ندارند،به یک معنی قابل پیش بینی هستند . قابلیت پیش بینی کلی و مجرد دراینجا مورد نظر نیست . حادثه هنگامی غیرقابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحیه ای که زلزله خیز نبوده است حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود . به بیان دیگر حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی ونادر باشد .
  شرط غیر قابل پیش بینی بودن در اغلب کشورها مقرر است؛ ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی دانند . دراین کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد وسقوط تعهد تلقی شود ، هرچند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده ودر نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است ، موردتوجه قرارمی گیرد .
  «ترتیل» از مؤلفان معروف انگلیسی میگوید :
  صرف اینکه طرفین قرارداد یا یکی از آنان می بایست وقوع حادثه را پیش بینی کنند، مانع اجرای دکترین فراستریشن نیست . در دعاوی تاجگذاری، ابتلای ادوار هفتم که ( ۶۰ ساله بوده ) به بیماری، بطور معقول قابل پیش بینی بوده وبا وجود این، نظریه فراستریشن درآن دعاوی اجرا شده است . حتی بعضی از آرا از این هم فراتر رفته و اعلام کرده اند که ممکن است در موردی که حادثه دقیقاً پیش بینی شده است ، نظریه فراستر یشن اجرا گردد، ولی قبول این نظر دشوار است؛ زیرا دراین مورد متعهد خطرات ناشی از وقوع چنین حادثه ای را با علم و اطلاع پذیرفته است و دادگاه نباید این نکته را نادیده بگیرد . پس نظریه مرجع دراینگونه موارد، عدم امکان استناد به نظریه فراستر یشن است .
  چنانکه ملاحظه می شود ترتیل بین قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن فرق گذارده است. ممکن است حادثه بطور معقول قابل پیش بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نکند ؛ دراینصورت، طبق نظریه تریتل و بموجب برخی از ارای صادر از دادگاههای انگلیس ممکن است فراستریشن تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود . لیکن اگر متعهد حادثه را پیش بینی کرده و درعین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است باید مسئول شناخته شود ودراین مورد جائی برای اعمال نظریه فراستریشن نخواهد بود .
  با اینکه گاهی بطور مطلق گفته شده است که درکامن لو غیر قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور یا فراستریشن نیست، اما در حقوق آمریکا ظاهراً بر طبق رویه قضائی، غیر قابل پیش بینی بودن حادثه تحقق دکترین فراستریشن است . یکی از مولفان امریکایی دراین باره با استناد به آرا می گوید :
  هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پیش بینی  باشد فراستریشن دفاع تلقی نمی شود .
  در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در این باب گفته شده است :
  حادثه باید غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیر قابل دفع باشد ، و « باید تأکید کرد که کافی است یکی ازاین دو شرط وجود داشته باشد ».
  نویسندگان این گزارش دراین خصوص تحت تأثیرحقوق انگلیس واقع شده اند . درعرف بازرگانی بین المللی هم قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمی آید .
  در حقوق ایران هریک از دونظریه مذکور قابل دفاع است : ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا که درصورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمی توان گفت « دفع آن خارج ازحیطه اقتدار» متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که « نمی توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اینکه اصل، بقای مسئولیت متعهد درصورت تردید است ، لذا حادثه ای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمی شود وموجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود . ونیز ممکن است گفته شود چنین شرطی در قانون مدنی مقرر نشده است ونباید شرطی به شرایط مقرر در قانون افزود .
  سوم. حادثه باید خارجی باشد :
  معمولاً می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که خارجی و به تعبیر دقیق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئولیت او باشد . بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد . ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود »، به نکته فوق تصریح کرده است. ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است ، با ذکر جمله « علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفید همان نکته است .
  معهذا مفهوم و قلمرو این شرط قابل بحث است وبویژه در حقوق فرانسه مورد تردید بعضی از علمای حقوق واقع شده است .«ویل» دراین باره می گوید :
  ممکن است بگویند عدم اجرا باید ناشی ازیک حادثه خارجی باشد. ولی این شرط خارجی بودن که درزمینه مسئولیت خارج از قرارداد  پذیرفته شده در زمینه قراردادی نامسلم است . بی شک دراینکه عیب چیزی که برای اجرای قرارداد بکار رفته موجب برائت متعهد نیست . توافق حاصل است؛ لیکن شرط خارجی بودن ، هنگامی که اشکال ، ناشی از رفتاریک شخص باشد، وضوح کمتری دارد . البته تقصیر کارگر متعهد که ناشی از شخصی دیگر ولی غیر خارجی است هرگز باعث معافیت کارفرما از مسئولیت نخواهد شد، زیرا چنانکه می دانیم کارفرما مسئول کاراشخاصی است که برای اجرای تعهدات خود بکار گمارده است ، ولی این قاعده مانع از آن نیست که در پاره ای موارد ، اعتصاب مزد بگیران علت معافیت بشمار آید درحالیکه درداخل بنگاه متعهد روی می دهد .در حقیقت، به محض اینکه شخصی بطور آشکار نقش واسطه را ایفا کند، تفکیک بین داخلی وخارجی بودن تا حدی دشوار است . درنظر داشته باشیم که بیکاری متعهد ، علت موجه عدم ایفای دین تلقی شده است واین قلمرو شرط خارجی بودن را محدود می کند …
  بدنسان ملاحظه میشود که شرط خارجی بودن ، محل بحث و تردید است وشاید به همین جهت در گزارش دبیرخانه سازمان ملل ، بعد ازذکر اینکه « حادثه باید خارج ازکنترل متعهد بوده ونباید متعهد مسبب آن باشد »، چنین آمده است :
  معهذا شرط اول از شرایط بالا بدان معنی نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقاً خارج از شخص وفعالیتهای متعهد باشد . عنصراصلی دریک حادثه فورس ماژور دراین نیست که ایا فعل یا ترک فعل مطرح شده ازآن متعهد یا خارج از او است ، بلکه آن است که آن فعل یا ترک قابل انتساب به متعهد بعنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد .
  همچنین درگزارش دبیرخانه سازمان ملل به شورای خاص شرط خارجی بودن حادثه در حقوق بین الملل عمومی با این عبارت اشارت رفته است :
  این شرط که فورس ماژور باید یک حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بین الملل همواره بسهولت قابل اثبات نیست؛ زیرا چنانکه گفته شده است : هرقدر جامعه ای که به قوه قاهره استناد می کند گسترده تر باشد، عوامل خارجی آن محدودتر است .
  بنابراین بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست؛ بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شاید مقصود از کلمه خارجی دربرخی از نوشته ها ومتون بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین معنی باشد ، نه بدان معنی که حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد .
  ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد :
  ازآنچه گفتیم بخوبی برمیآید که تقصیر متعهد با قوه قاهره قابل جمع نیست : در آنجا که قوه قاهره محقق باشد، تقصیر از سوی معتهد منتفی است ؛ چرا که نمی توان حادثه ای را به تقصیر کسی نسبت داد که قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوی دیگر، تقصیر نیز قوه قاهره را نفی می کند؛ بنابراین هرگاه تقصیر متعهد سبب بروز حادثه ای غیر مترقبه وغیر قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمی تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصیر مؤسسه راه آهن در رساندن کالا به مقصد، کالا در ایستگاه راه آهن بوسیله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا که اگر رساندن کالا به مقصد تأخیر نمیکرد حادثه اتفاق نمی افتاد، یا هرگاه مودر معامله در حادثه ای مانند آتش سوزی نابود شده، در حالیکه متعهد توانایی نجات آن را داشته است یا درموقعی که مه غلیظی دریا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشیانه ناخدا، کشتی به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دریا ریخته باشد ، در این موارد نیز متعهد مسئول است، اگر تقصیر در اطفای حریق یا بیرون کشیدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمی شد ونیز اگر با وجود مه غلیظ تقصیر ناخدا نبود ، حادثه روی نمی داد .

  در حقوق کشور انگلستان گفته اند: اگر مستأجر کشتی دستور دهد که کشتی را به منطقه جنگی هدایت کنند ودر نتیجه، کشتی توقیف شود ، نمی تواند به نظریه فراستریشن استناد شود وبطور کلی اگر تقصیر متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستریشن قابل اعمال نخواهد بود.
  اینکه حادثه ناشی از تقصیر متعهد یا اشخاصی که متعهد جوابگوی اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقی نمی شود، ظاهراً مورد اتفاق نظر همه نظامهای حقوقی است . در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اینکه باید رابطه سببیت بین حادثه فورس ماژور و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد ، به این نکته اشاره رفته است . در واقع درآنجا که تقصیر متعهد- هرچند با واسطه- پدید آورنده حادثه باشد، عدم اجرای تعهد منتسب ومربوط به او است نه به یک علت خارجی، واز این رو متعهد، مسئول است ونمی تواند جهت رفع مسئولیت خود به قوه قاهره استناد کند.
  نکته دیگری که ذکر آن در اینجا مناسب بنظرمی رسد آن است که از نظر آئین دادرسی، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است( ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران )، وبه تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت کند که « بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود » ( ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران ). از نظر آئین دادرسی، قوه قاهره بعنوان «دفاع» یا « ایراد » مطرح می شود . حتی دیوان دائمی داوری در رأی مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۱۲ راجع به پرونده غرامت روسیه اعلام کرده است که « ایراد فورس ماژور» ممکن است درحقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.افزودن «دفاع» یا «ایراد» به کلمات فورس ماژور حاکی ازاین است که فقط مدعی علیه برای رفع مسئولیت ازخود می تواند به آن استناد کند ودراینصورت، شک نیست که بار دلیل بر دوش او خواهد بود .
  ب. آثار فورس ماژور 
  اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد .
  اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
  درصوریتکه فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراین صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه و ۲۲۹ قانون مدنی ایران ). معذا درموارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
  ۱. در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته وبعبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همینطور است درصورتیکه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد .
  ۲. درمواردی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرارسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه کرده باشد . این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند ۲ ماده ۱۱۳۸ وماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی درحقوق ایران به نظر می رسد که مطالبه دراین خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهد فرا رسید ، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر دراین خصوص اقدام نکند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غیر ممکن شود ، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد دراختیار متعهدله باشد که دراینصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران ). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است .
  ۳. درموردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اینصورت ، برائت متعهد نیز جزیی خواهد بود ونسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است . البته در این مورد باید بررسی و روشن کرد که ایا تعهداتی که هنوزقابل اجرا است دارای فایده کافی برای متعهدله هست وآیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر ؟ در صورتیکه تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر باشد ، قرارداد بطور کلی منحل و همه تعهدات ناشی ازآن ساقط خواهد شد .
  ۴. درصورتیکه قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصیر متعهد هم یکی از اسباب وعلل خسارت باشد، رویه قضائی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذیرد . بعبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازمیزان غرامت کاسته خواهد شد .
  ۵. درصورتیکه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیله دشمن براثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر درتحویل کالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می ماند . البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعیان انگلیس دررأی صادر دریک پرونده به سال ۱۹۴۱ بدین نکته تصریح کرده است .
  در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین  که درآنها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است ، هرگاه تعهد یک طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
  همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور، مستلزم این نتیجه است . بقای تعهد یکی ازطرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها واراده طرفین مباینت دارد وبه هیچ وجه قابل دفاع نیست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتیکه یک طرف پرداختهائی بیش از آنچه دریافت کرده انجام داده باشد ، چنانکه پیش پرداختی انجام شده که در ازای آن کالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .
  دوم . تعلیق قرارداد :
  هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد . مشروط براینکه اجرای آن ، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد . تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده واجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است ، حکم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهایی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می اید ودادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ کرده است یا خیر ؟
  به هر تقدیر، درصورت تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود ؛  بطورکلی یکی از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدله نمی تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید .


تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ ساعت: ٦:٤٥ ‎ب.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :دانلود آهنگ مهدی جهانی و علیشمس عشقت که باشه با متن

آهنگ ماندگار و شنیدنی خواننده مهدی جهانی با همراهی علیشمس بنام عشفت که باشه دنیام آرومه

تنظیم کننده : مهدی جهانی / ترانه سرا : اردلان طعمه / میکس و مستر : مهدی جهانی

Download New Music By Alishmas Ft Mehdi Jahani - Eshghet K Bashe With Text On Saba-Music

متن آهنگ عشقت که باشه علیشمس

دلم تنها شد

تو خیس شده موهات قشنگه حرفات میخندی آروم
تو اینو میدونی چقدر واسه من عزیزی خانوم
عشقت که باشه دنیام آرومه
میشه بمونی با این دیوونه
عشقت که باشه دنیام آرومه
میشه بمونی با این دیوونه
باش تا آخرش تا بشه غریبه و آشنا باورش
که تلخ نمیشه همیشه داستانا تهش
واسه قلبم یه بهونه باش واسه تپش
 میکدن به ما هربار حسودی دشمنا ولی ما دست بردار نبودیم


پُزمون این بود که همیشه باهمیم با اینکه اهل ادا اطوار نبودیم
تو مثل ..اکسیری به من انرژی میدیGo
جمعه شبا کل شهر تا صبحش همه دور منو تو مثه پروانه میشن دور شمع
آره اینا داستانه مائه
همه حس خاص ماله مائه
 تو تکی پادشاه منم دنیا ماله منه وقتی آس ماله شاهه

خیلی دلم تنگه


تو ، شکل پری ها
خوشرنگ و زیبا آرومه دنیات
من ، عاشق دریام
عاشق بارون
 عاشق چشمات

عشقت که باشه دنیام آرومه
میشه بمونی با این دیوونه
عشقت که باشه دنیام آرومه
 میشه بمونی با این دیوونه

علیشمس عشقت که باشه

دانلود آهنگ تو ماهی و من


تاريخ : ۱۳٩٦/٢/۳ ساعت: ۳:٤۱ ‎ق.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها : دانلود ، آهنگ ، موزیک ، هنرافسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس! • فا رنک

 

 

 • افسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس! • فا رنک

  ورزش سه: ضربه ایستگاهی کاوه رضایی در ثانیه های پایانی به روشی خاص به سمت دروازه بنیادکار زده شد، که کمتر در مستطیل سبز دیده می شود. 

   در شرایطی که ثانیه های پایانی دیدار استقلال برابر لوکوموتیو در وقت های تلف شده دنبال می شد، آبی پوشان صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و کاوه رضایی برای زدن این ضربه پشت توپ ایستاد.

  این ضربه که از نزدیکی های کرنر و از سمت راست خط دفاعی لوکوموتیو نصیب استقلالی ها شده بود، با ضربه تماشایی و خاص کاوه در آستانه تبدیل شدن به گل دوم شاگردان منصوریان بود که دیرک دروازه مانع از ثبت یک گل تماشایی شد.

  ضربه مهاجم استقلال اگرچه در ابتدا اوج زیادی گرفت و به سمت دروازه رفت، در ادامه با افت شدیدی به سمت دروازه رفت و در نزدیکی های محل تلاقی دیرک های عمودی و افقی دروازه فرود آمد و پس از بازگشت به زمین به اوت رفت. 

  معمولا اینگونه ضربات کمتر در میادین فوتبالی مشاهده می شود و در صورتی که بخواهیم نمونه هایی از آن را نام ببریم می توانیم به ضربات کریستیانو رونالدو در سطح جهانی و ضربات ایستگاهی میلاد میداوودی در دوران اوج فوتبال باشگاهی اش اشاره کنیم.

  افسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس!
  افسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس!
  افسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس!
  افسوس بزرگ کاوه؛ تیر دروازه نحس!

تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٢٤ ساعت: ۱:٤٧ ‎ق.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی و بهروز صفاریان آخرین روز زمستون

 

 

 • دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی و بهروز صفاریان آخرین روز زمستون

  دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی و بهروز صفاریان آخرین روز زمستون

  موزیکی دیگر برای شما کاربران صبا موزیک ،آخرین روز زمستون با صدای روزبه نعمت الهی و همراهی بهروز صفاریان

  Download New Music Roozbeh Nematolahi Ft. Behrouz Saffarian – Akharin Rooze Zemestoon With Text And Direct Links

  میکس و مسترینگ : فرشاد حسامی / تنظیم : بهروز صفاریان

  Akharin Rooze Zemestoon دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی و بهروز صفاریان آخرین روز زمستون

  متن آهنگ آخرین روز زمستون روزبه نعمت الهی و بهروز صفاریان

  آخرین روز زمستونم گذشت تو وجودم حس سرمایه دِیه
  سال نو یعنی زمانه دیدنت موقع تحویل ساله من کیه
  بعد رفتن تو رفتم تو خودم آدمای دور من خیلی کمن
  بیشترین کسایی که میبیننم ماهیای سفره ی هفت سینمن
  این همه خرداد و شهریور گذشت این همه مردادمو مردود کن
  من که تا برگشتنت صبر میکنم این همه اسفند راحت دود کن
  این همه اسفند راحت دود کن …

  به گذشتم گاهی که فک میکنم به خودم حس خیانت میکنم
  بس که میخوام هیچیو یادم نیاد به یه ماهی ام حسادت میکنم
  این همه آدم کنارم اومدن هر چی پرسیدن جواب من تویی
  صد دفعه دیگه اگه دنیا بیام باز تنها انتخاب من تویی
  این همه آدم کنارم اومدن هرچی پرسیدن جواب من تویی
  صد دفعه دیگه اگه دنیا بیام باز تنها انتخاب من تویی
  باز تنها انتخابه من تویی …

  روزبه نعمت الهی آخرین روز زمستون


تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٧ ساعت: ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :۱۰ نکته طلایی در هنگام سخنرانی – قسمت دوم • میله تلاش

 

 

 • ۱۰ نکته طلایی در هنگام سخنرانی – قسمت دوم • میله تلاش

  ۱ـ شما باید بتوانید علت‌های بروز مشکلات و معضلات عدیده مربوطه را شناسایی و شرح داده و سپس برای رفع معلول‌های پیش آمده، از راه‌حل‌های کاربردی منطقی، قابل دسترس و ملموس و امکان‌پذیر با کمترین هزینه و انرژی پیشنهاد دهد.

  ۲ـ سخنرانها، باید کاملاً هوشیارانه مراقب باشد که در دام تعصبات فرقه‌ای و انحصارگرایانه جاه‌طلبان و فرصت‌طلبان با مقاصد گوناگون مافیایی گرفتار و طعمه مطامع شوم آنها نشود.

  ۳ـ نفر گوینده باید به طرح سؤالات مربوط به شنوندگان در حوزه موضوع سخنرانی خود، با کمال ادب، احترام و تکریم به صورت منطقی پاسخ دهد. در صورت عدم آمادگی، می‌تواند محترمانه پاسخ را برای فرصت مناسبی آماده کرده و ارائه نماید.

  ۴ـ سخنران با صبر و خویشتن‌داری باید هنر شنیدن نقطه نظرات و انتقادات منطقی مخاطب را با عنایت و دقت داشته باشد.

  آموزش فن و بیان - سخنران- پویا ودایع -استادی سخنران ۱۰ نکته طلایی در هنگام سخنرانی - قسمت دوم 115705574 XS

  ۵ـ میزان مهارت و تسلط سخنرانها، به میزان احساس مسئولیت‌پذیری در قبال دیگران بستگی دارد.

  ۶ـ وضع سر و صورت، موها، لباس و ظاهر سخنران باید نظیف و پاکیزه، مرتب، موزون و رنگ پوشش (البسه) هماهنگ و همگون باشد، که رعایت این نکات اعتماد به نفس وی را بالا می‌برد و نیز برعکس هرگونه بی‌نظمی و آشفتگی ظاهری و تمیز نبودن لباس سخنران، موجبات حواس‌پرتی مخاطبان را فراهم سازد.

  ۷ـ سخنرانها باید ضمیر ناخودآگاه و ذهنیت و نیت خویش را از هرگونه منفی‌نگری، منفی‌بافی، منفی‌گویی و بدبینی و بداندیشی و حقد و کینه و حسادت و عجب، همچنین پاک و منزه داشته باشد و از طرفی ناطق با نگرشی مثبت، حسن اخلاق و سلوک و امیدبخش و نشاط‌انگیز، کلام خود را با نام و یاد خدا آغاز کند.

  ۸ـ بخشی از شخصیت شما در نحوه رفتار، گفتار، کردار او در زیر ذره‌بین مخاطبان به ویژه تیزبینان قرار دارد. تواضع با تکبر، علم یا جهل، تعادل یا عدم تعادل روحی او در همان پانزده دقیقه اول حضورش برای سخنرانی، تقریباً آشکار می‌شود.

  ۹ـ دقایق و حتی لحظات اولیه آغاز سخنرانی برای ناطق بسیار حساس و مهم و تعیین کننده می‌تواند تلقی شود. برای مثال برحسب عنوان موضوع و شرایط و موقعیت مجلس، آگاهانه با چهره‌ای با نشاط و پر انرژی و با لبخند ظاهر شود و یا اینکه لحظاتی مکث و سکوت سنجیده و بجا اختیار کرده و با نگاه نافذ، امواج مثبت خود را بر حضار ساطع نماید. سپس با استفاده از همین فرصت در لحظات سکوت، پنج بار نفس عمیق توأم با تمرکز، سخنرانی را آغاز می‌کند.

  ۱۰ـ  در حین سخنرانی نباید با تحیر به در و دیوار و سقف و زمین نگاهش را بچرخاند و یا متمرکز سازد؛ زیرا چنین حالتی، عدم اعتماد به نفسو عدم تعادل روحی حاصل از اضطراب، پریشانی و ضعف شخصیتی او را برای حضار و مخاطبان آشکار می‌نمایاند.

  منبع

  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۴

  نویسنده: Danuta


تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٥ ساعت: ۱:٢۸ ‎ب.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷درصد در برنامه ششم توسعه • کرانه نیوز

 

 

 • هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷درصد در برنامه ششم توسعه • کرانه نیوز

  رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷درصد در برنامه ششم گفت: می‌توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد برسد.

  عبدالناصر همتی در دومین همایش توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه با رویکرد توسعه بیمه‌های مسئولیت گفت: سهم پنج درصدی بیمه‌های مسئولیت از پرتفوی صنعت بیمه، با توجه به ظرفیت‌های موجود ناچیز است و راه توسعه آن نظارت، مدیریت ریسک و ارائه نرخ‌های فنی در رشته‌های شخص ثالث و درمان است تا نقدینگی شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه نکند.

  رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی هدفی جز رشد و تعالی صنعت بیمه ندارد و این مهم، با نظارت و سیاستگذاری‌های مطلوب میسر خواهد شد.

  وی در خصوص کاهش تصدی‌گری بیمه مرکزی گفت: وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه برای اصلاح امور و دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و انطباق فعالیت آنها با مقررات است و نباید به دخالت تعبیر شود.

  همتی خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با مشکلاتی چون بیمه توسعه، بیمه مرکزی را مسئول می‌دانند، پس نمی‌توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره‌گر باشد.

  رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به تکالیف درنظر گرفته شده برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه که افزایش ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد یکی از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در ۱۰ سال اخیر، می‌توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به  ۳ درصد برسد.

  همتی همچنان بر خوشرویی در هنگام پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بیمه برای جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه باید شرایط پرداخت خسارت را آسان‌تر کنند.

  وی افزود: بهانه‌های واهی برای عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گران ناشی از مسیر غلط آنها در مدیریت ریسک و ترکیب پرتفوی است، چرا که با ارائه نرخ و شرایط غیرفنی نقدینگی شرکت را با مشکل مواجه می کنند و به تبع آن در پرداخت خسارت، خست به خرج می‌دهند.

  منبع

  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۴

  نویسنده: admin


تاريخ : ۱۳٩٦/۱/٥ ساعت: ۱:٢٢ ‎ب.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :نگاهی تحلیلی و آماری از جدال لیورپول تاتنهام

 

 

 • نگاهی تحلیلی و آماری از جدال لیورپول تاتنهام

  شب گذشته در نبردی حساس و سرنوشت‌ساز لیورپول مقابل تاتنهام به پیروزی رسید تا به اولین برد خود در سال ۲۰۱۷ دست یابد.

  به گزارش وانانیوز، شب گذشته دیداری حساس و سرنوشت‌ساز در ورزشگاه «آنفیلد» برگزار شد. نبردی
  مهم برای تمام ۶ تیمی که برای قهرمانی یا قرار گرفتن در جمع ۴ تیم تلاش
  می‌کنند.

  لیورپول
  که بردی در سال ۲۰۱۷ کسب نکرده بود برای ماندن در جمع قدرتمندان تنها به
  پیروزی احتیاج داشت. آنها تا قبل از شروع سال در رتبه دوم قرار داشته اما
  پس از ژانویه به رتبه پنجم سقوط کردند.

  از طرف دیگر تاتنهام که جدی‌ترین رقیب چلسی محسوب می‌شد برای کم کردن فاصله با صدر، در فکر کسب ۳ امتیاز بود.

  همانطور
  که کلوپ گفت، همه منتظر این بازی بودند. لیورپول سرانجام طعم برد را چشید
  تا پیشبینی ۳ تیم دیگر «بیگ فور» بسیار پیچیده شود.

  می‌توان
  گفت، این دوئل حساس بین کلوپ و پوچتینو ۲ برنده واقعی داشت. ابتدا لیورپول
  با ۲ نیمار فوتبالی «سادیو مانه» انگیزه بسیار زیادی برای آینده پیدا کرد و دیگری
  چلسی که با باخت تاتنهام، خیالشان از بابت قهرمانی راحت شد. آنها در صورت
  برد مقابل برنلی، اختلاف خود را با تیم دوم به ۱۲ امتیاز خواهند رساند.

  اما
  چگونه می‌شود که لیورپول که مقابل تیم‌های ضعیفی مثل سوانسی، ساندرلند،
  هال‌سیتی و حتی ساوتهمپتون امتیاز از دست داد مقابل تاتنهام به پیروزی
  رسید.

  *سادیو مانه؛‌ جواهر سیاه سنگالی

  تابستان
  امسال، لیورپول و تاتنهام رقابتی سخت برای خرید ستاره ساوتهمپتون داشتند.
  سرانجام تاتنهام به خاطر اینکه فکر می‌کرد دستمزد این بازیکن زیاد از حد
  بوده از خریدش منصرف شد تا این بازیکن به آنفیلد بپیوندد.

  تا
  زمانی که در ترکیب قرمزها بازی می‌کرد اوضاع برای کلوپ خوب پیش می‌رفت تا
  اینکه رقابت جام ملت‌های آفریقا آغاز شد تا این بازیکن سنگالی یک ماه از
  لیورپول دور شود. از آن موقع ناکامی‌های قرمزها شروع شد تا این حد که رویای
  قهرمانی نیز از دست رفت.

  گرچه
  کلوپ در کنفرانس پس از بازی اظهار داشت که می‌توانیم به چلسی برسیم اما
  اختلاف زیادی به وجود آمده که باید تیم کونته، از روند بسیار خوبش دور
  می‌شود یا خیر.

  *کلوپ هنوز مشکل بازیکن دارد

  بسیاری
  از مطبوعات عقیده داشته که تیم مربی آلمانی به خریدهای بسیاری نیاز دارد.
  بدیهی است در خط دفاع، دفاع چپ که اکنون میلنر سر و سامانی به آن داده
  نیازمند بازیکن تخصصی‌تری است. اما طبق برخی نظرها کلوپ به یک وینگر نیاز
  دارد. یک بازیکن گوش که بتواند با تداوم حمله، خط دفاع حریف را اذیت کند.

  اکنون
  چهار مهاجم اصلی لیورپول یعنی «آدام لالانا»، «فیلیپه کوتینیو»، «روبرتو
  فیرمینو» و «سادیو مانه» به صورت چرهخشی در گوشه‌ها بازی کرده اما خرید یک
  بازیکن، یقینا تیم را کامل‌تر می‌کند.

  *تاتنهام هنوز مشکل عدم تجربه دارد

  در ۲۰
  دقیقه ابتدایی سفیدپوشان همه چیز را باختند. ضعف خط دفاعی و باز بازی کردن
  با توجه به فشار بی‌اندازه لیورپول، نقطه سیاه اصلی تاتنهام در نیمه اول
  مخصوصا نیم ساعت ابتدایی بود.

  در
  نیمه دوم پوچتینو که مشکل تیم را فهمیده بود توانست سر و سامانی بدهد اما
  دیر شده بود و با توجه به فشار و جنگندگی بازیکنان لیورپول فرصت‌های زیادی
  بدست نیامد و بیشتر در میانه میدان دنبال می‌شد.

  اگر
  هاتسپر به دنبال قهرمانی یا قرار گرفتن در جمع بهترین‌ها تلاش می‌کند باید
  با بالا بردن تجربه خود در این گونه بازی‌ها نیز توانایی خود را نشان دهد.

  شاید نبود «دنی رز» و «یان فرتونگن» نیز بسیار محسوس بود و «بن دیویس» نتوانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

  تاتنهام که در ۹ بازی متوالی شکست نخورده بود سرانجام طعم باخت را چشید تا شرایط سختی برای ماندن در رتبه دوم داشته باشد.

  آنها ۲
  هفته آینده با استوک در خانه بازی داشته و سپس باید دوباره در وایت هارت
  لین میزبان تیم دیگر لیورپولی یعنی اورتون قرار گیرند.

  باید
  دید پوچیتینو می‌تواند پس از ۳ بازی مقابل خنت بلژیک در لیگ اروپا و فولام
  در جام حذفی، با روحیه بالا به ادامه رقابت در جزیره بپردازد.

  انتهای پیام/ر


تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٢٥ ساعت: ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :عکس جدید و آتلیه ای بهنوش بختیاری بهمن 95 - توما | جامع ترین مجله آنلاین فارسی

 

 


تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٢۱ ساعت: ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ا نویسنده : علی بابازاده ا نظرات ()
تگ ها :


صفحات سایت


امکانات وب